Rogajny

Rogajny - wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk.

Atrakcje w okolicy

Rezerwat Dęby w Krukach Pasłęckich położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, gminie Pasłęk, około 2 km od miejscowości Kwitajny. Las-grąd naturalny z występującymi tu dębami szypułkowymi (ponad 270 lat). Występują także: lipa drobnolistna, grab (ponad 100 lat).
Pasłęk, ul. ks. Bazylego Hrynyka
Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pasłęku - pasłęcka cerkiew greckokatolicka to dawny neogotycki kościół Świętego Józefa z 1855 roku, rozbudowany w latach 1909-1910. Budowniczym kościoła był Gustaw George. Po 1945 użytkowany był jako kaplica cmentarna.
Pasłęk, ul. Osińskiego
Wieża ciśnień w Pasłęku – wieża wodna znajdująca się w Pasłęku przy ulicy Osińskiego, wybudowana w 1910 roku. W 1994 została wpisana do Rejestru Zabytków.
Pasłęk, ul. Westerplatte
Cerkiew św. Onufrego i kościół ewangelicko-augsburski Świętego Jerzego w Pasłęku – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Gdańsk diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Współużytkowana przez Kościół Ewangelicko-Augsburski.
Pasłęk, ul. Bolesława Chrobrego
Ratusz w Pasłęku – ratusz miejski pochodzi z XIV wieku, przebudowany został w XV (dodano sklepienie gwiaździste), zniszczony w 80% w 1945 przez Sowietów i odbudowany w 1961 roku. Późnorenesansowe szczyty pochodzą z XVII wieku. Posiada podcień wsparty na trzech kolumnach.
Pasłęk, Plac Świętego Wojciecha
Zamek krzyżacki w Pasłęku – zamek murowany został wybudowany przez Krzyżaków w XIV w. na miejscu wcześniejszych budowli obronnych.
Pasłęk, ul. Chrobrego 1
Kościół św. Bartłomieja w Pasłęku - gotycki kościół z I połowy XIV wieku.
Cmentarz żydowski w Pasłęku – został założony w XIX wieku i zajmuje powierzchnię 0,3 ha, na której zachowało się około 15 nagrobków (z których najstarszy pochodzi z 1860 roku) z napisami w języku hebrajskim i niemieckim. Macewy wykonane są z piaskowca, marmuru i granitu.

Podziel się

Printer-friendly versionPDF version
0
Brak ocen
Copyright © 2010-2012 by KGNET